Thomas Daenen

TEDxLiège & Co-fondateur GOTORO

Thomas Daenen

TEDxLiège & Co-fondateur GOTORO
twitter-icon linkedin-icon
thomas@tedxliege.com

Biography